Mutta (Cyperus rotundus) iyâ arèya rebbhâ sè segghut tombu è tana tabukka'. Mutta nyalambher ka man-dimman, asal bâḍâ aèng cokop. Rebbhâ arèya bisa kèya betta ka kondisi kerrèng.

Mutta