Accem (Tamarindus indica) otabâ komancèr iyâ arèya sajenis buwâ sè cèlo' rassana. Biasana èghunaaghi ghâbây camporanna palappa è bânnya' massa'an Indonesia, sè aberri' rassa cèlo', misalla è è ghângan cèlo' otabâ è kowa pèmpèk. Accem kèya ègunaaghi ghâbây camporan jhâmo sè èjhuwâl bi' orèng sè ajhuwâl jhâmo.

Buwâ bân bighina accem
Kembhânga accem