Cèta' tègghi

Cèta' tègghih' otabâ cèta' relief (bhâsa Inggris: letterpress printing) panèka sebbhutân ghabay teknik cèta' dâlem essèn grafis. Sala sèttonga panèka teknik colè' bârungbungan. Teknik arèya abhidhâ klabân teknik cèta' intaglio, akadeng ka gravir otabâ etsa.