Gwangju (aksara Korèa 광주, aksara Cèna 光州) panèka koṭṭa palèng râjâ kalèma' è Korea Lao'. Gwangju panèka koṭṭa metropolitan khusus sè bâḍâ è bâbâ terkas ḍâri Menteri Ḍâlem Negeri Korèa Lao', bân jhughâ panèka ibukoṭṭa propinsi Jeolla Lao'. Gwangju panèka koṭṭa kembhârra koṭṭa Mèdan, Indonesia.

Kotta Gwangju abârna mèra ngodâ