Wikipèḍia

Wikipèdia èngghi panèka ènsiklopedia wèb otabâ jaringan internèt multibhâsa sè èsoson sopajâ bisa èbâca bân èangghit sareng kabbhi orèng. Èssena ètolès areng-bhâreng bi' para pangangghuy, dhâddi aropaaghi sèttong asèl kolaborasi. Wikipedia èawasi bân èdukung sareng Yayasan Wikimedia, sattong lembaga nirlaba. Kaistimewaan Wikipedia enggi panèka selaèn nyajiagi informasi sè biasa ètemoagi è dâlem sattong ensiklopedia, jugan amoat artikel sè biasana ètemoagi dâlem almanak, majalah spesialis bân jugan topik berta sè ghi' anga'.

Wikipedia è awal mènangka proyek sampingan dâri Nupedia, ensiklopedia bebas online sè èssena ètolès sareng para ahli. Larry Sanger, sè abhângon Nupedia klaban Jimmy Wales, alontaragi ide parkara ensiklopedia berbasis wiki 1 0 Januari 2001 è milis Nupedia. [1] Lèma' arè polè Wikipedia resmi eluncuragi.

SekelasSunting

Bada pan berempan karakteristik penting edalam proyek Wikipedia:

  1. Etentoagih kaangguy daddi ensiklopedia otama
  2. Daddi sattong wiki sè bissa eobah sareng saben oreng (kecuali pengguna sè eblok bân pangecualian è halaman sè alindungagih)
  3. Essena enggi panèka esse bebas, bân nerapagih copyleft Lisensi dokumentasi bebas GNU

Perangkat KerasSunting

 
Server-server Wikimedia è Tampa

Wikipedia èjalanagi kalaban perangkat lonak MediaWiki sareng server-server gaduan Yayasan Wikimedia. Wikipedia bân proyek-proyek Wikimedia sè laenna ejalanagih sareng 175 server sè lokasina bada è 4 lokasi berbeda enggi panèka è Tampa-Florida-Amerika Serikat, Paris-[/[Perancis]], Amsterdam-Belanda bân jugan elokasi Yahoo!.

Rincian server Wikipedia:

Tengale juganSunting

Pranala loarSunting